Certifiering med användaren i fokus!

PatientCert är en kvalitetscertifiering av produkter, tjänster som används av patienter och inom hälso- och sjukvården.

 

 

PatientCert skapar

Certifieringsprocessen

Här kan du läsa om hur certifieringsprocessen går till.

Välj vilken typ av produkt, tjänst eller verksamhet som ska certifieras.

Certifiering av fysisk produkt

Kvalitetssäkring av digitala och fysiska vård- och patientprodukter.

Certifiering av vårdverksamhet

Kvalitetssäkring av vårdverksamhet.

Certifiering av en digital produkt

Kvalitetssäkring av en digital vårdprodukt.