Välkommen att lära dig mer om PatientCert

Sveriges enda certifiering med fokus på användaren!

 

Att vara leveranör av en produkt, tjänst eller driva en verksamhet till för patienter är inte lätt. Man måste följa ett alltmer striktare regelverk samtidigt som både vårdpersonal och patienter blir allt mer engagerade i utvecklingen av framtagning, underhåll och utveckling. Detta ställer höga krav på dig som leverantör som måste visa att produkten, tjänsten eller verksamheten ger resultat.
Ett PatientCert visar just detta!

En certifiering enligt PatientCert innebär att din produkt, tjänst eller vårdverksamhet:

 

– uppfyller de kvalitetskrav som användarna ställer.

– ger verklig patientnytta.

– är utvecklad tillsammans med användarna “co-production”.

 – gör det enklare för upphandlare att utvärdera och kontrollera din produkt,

– skapar mer vård för mindre peng = bättre hälsoekonomi.

– frigör resurser i sjukvården.

– ger er konkurrensfördel.

– upptäcker förbättringsmöjligheter.

– ger er fler “ambassadörer” för er produkt.

– stärker ert varumärke.

– tydligare riktlinjer för anställda.

Vad är en certifiering?

En certifiering är en frivillig process där en granskning, bedömning och skriftligt intyg ges för en produkt, tjänst

eller verksamhet som uppfyller vissa kvalitetskrav. En certifiering genomförs av en oberoende aktör som har hög

legitimitet och ges ut när en produkt, tjänst eller verksamhet uppnått vissa krav.

Patienten i fokus

Certifieringen följer en struktur som är uppbyggd kring att alla led ska arbeta kontinuerligt med patientnyttan i fokus, det vill säga i både framtagning, design till produktion och utveckling samt relaterade tjänster som till exempel testning.

Innehåll i PatientCert

Läs mer om hur en certifiering går till för:

 

en fysisk vårdprodukt

en digital vårdprodukt

en vårdtjänst

en vårdverksamhet