PatientCert

 

Sveriges enda certifiering med fokus på användaren!

Att vara leverantör av en produkt, tjänst eller driva en verksamhet i hälso- och sjukvården är inte lätt. Alla måste följa ett alltmer striktare regelverk samtidigt som både vårdpersonal, patienter och myndigheter ställer allt högre krav. Detta resulterar att du som leverantör måste visa att produkten, tjänsten eller verksamheten ger verkliga resultat både för individen, hälso- och sjukvården och samhället.

Ett PatientCert löser allt detta!

Certifieringens delar

Nedan är en förhandstitt på vad som kontrolleras i PatientCert:

Resurseffektivitet

 • Ökar produkten egenvården för de användare som vill och kan?
 • Underlättas frigörande av resurser i hälso- och sjukvården?

Patientbehov

 • Är produkten / verksamheten anpassad efter användarnas förutsättningar?
 • Uppfylls patienternas behov och förväntningar?

Patientsäkerhet

 • Har det förekommit några anmälningar och/eller vårdskador?
 • Drivs förebyggande patientsäkerhetsarbete?

Patientinformation

 • Är användarinformation tydlig?
 • Är användarinformationen anpassad för olika patientgruppper?

Patientnytta

 • Ger produkten verklig patientnytta i form av lindring av sjukdom och höjning av livskvalité?
 • För vilka patientgrupper är produkten lämplig?

Patientmedverkan

 • Tillvaratas användarnas erfarenheter, kunskap och förbättringsförslag?
 • Testar användarna produkten eller verksamheten?

Lagar och rekommendationer

 • Hälso- och sjukvårdslagen?
 • Patientsäkerhetslagen?

Patientbemötande

 • Förbättras kommunikationen mellan patienterna och vårdpersonalen?

Så här går certifieringsprocessen till

Fysisk vårdprodukt

Digital vårdprodukt

Vårdverksamhet

Varför PatientCert?

Kvalitetssäkring

Uppfyller de kvalitetskrav som användarna kräver och behöver.

Patientnytta

Ger verklig patientnytta.

Utvecklat med användarna

Produkten är utvecklad tillsammans med användarna “Co-Production”.

Tydligare riktlinjer för anställda

Gör att din personal får de bästa förutsättningar att göra sitt bästa.

Stärker ert varumärke

Skapar starkare marknadsposition.

Bättre hälsoekonomi

Skapar mer vård för mindre peng = bättre hälsoekonomi.

Frigör resurser

Frigör resurser i sjukvården.

Stärker er marknadsposition

Ger produkten konkurrensfördelar.

Skapar förbättringsmöjligheter

När användarna deltar i utvecklingsarbetet upptäcks utvecklingsmöjligheter.

Ökade säljmöjligheter

Skapar fler “ambassadörer” för produkten.

Underlättar för upphandlare

Underlättar att kontrollera produktens kvalité vilket gör upphandlingsprocessen lättare.

Patienten i fokus

“Äntligen kan jag få reda på om patienter varit med och utvecklat produkter och vårdverksamheter. Detta gör mig tryggare i mina val som jag gör angående min hälsa”.

Maria Lindqvist, patient med två kroniska sjukdomar

Vad är en certifiering?

En certifiering är en frivillig process där en granskning, bedömning och skriftligt intyg ges för en produkt, tjänst eller verksamhet som uppfyller vissa kvalitetskrav. En certifiering genomförs av en oberoende aktör som har hög legitimitet och ges ut när en produkt, tjänst eller verksamhet uppnått vissa krav.

Har du bestämt dig?