Certifiering av digital vårdprodukt

Därför ska din produkt ha PatientCert

PatientCert är en kvalitetsstämpel som betyder att din produkt:

  • håller en hög kvalité
  • ger verklig patient-/användarnytta
  • frigör resurser i hälso- och sjukvården
  • får konkurrensfördelar på marknaden
  • utvecklas tillsammans med användarna/patienterna
  • underlättar för upphandlare att bedöma din produkt

Certifieringsprocessen

Under hela certifieringsprocessen arbetar ni tillsammans med certifieringskonsulten på ett eget konto i webbportalen.

Så förbereder du dig inför certifieringsprocessen

Det är viktigt att du är noggrann med era förberedelser för att processen ska gå så smidigt som möjligt och för att din produkt uppnår kraven för att få PatientCert.

Läs igenom vad certifieringen kontrollerar för att se om din digitala lösning uppfyller de. Om den inte skulle gör det så vet du vilka områden som ni måste förbättra i produkten.

Diskutera internt vem / vilka som ska arbeta med certifieringsprocessen.

Hur lång tid tar en certifiering?

En certifiering tar tid och energi men lönar sig i form av ökad och trygg försäljning där kunderna blir nöjdare. Det är viktigt att man ser processen som en utvecklingsresa. Mycket av arbetet görs i den digitala webbplattformen. Detta gör det mycket lätt för dig att veta var i processen ni befinner sig. Vi guidar er!

Minimum antal timmar du måste lägga ned beror på vilken typ av fysisk produkt det är som ska certifieras och hur väl förberedda ni är men räkna med minst en veckas arbete.

Vad kostar en certifiering?

ReCertifieringen ska inte ses som en kostnad – den är en utvecklings-/investeringsmöjlighet som leder till ökad produktkvalité och ökad försäljning. Dessutom underlättar den införsäljningen av produkten då slutanvändarna står som garant vilket kan ge fördelar i bland annat upphandlingsprocesser.

Priser:
För företag med omsättning, upp till 19 mkr                     35.000

Företag med omsättning, mer 20 mkr                                50.000

Vid beställning betalar ni en avgift om 3.000 kronor som dras av från certifieringspriset. Resterande betalas efter genomförd certifiering.

 

Redo att påbörja certifieringen?