Certifiering av en digital produkt

Därför ska din digitala vårdprodukt ha PatientCert

PatientCert är en kvalitetsstämpel som betyder att din digitala vårdprodukt:

 

 • håller en hög kvalitet
 • ger verklig patient- /användarnytta
 • frigör resurser i hälso- och sjukvården
 • får konkurrensfördelar på marknaden
 • utvecklas tillsammans med användarna / patienterna
 • underlättar för upphandlare att bedöma din produkt

Fokusområden PatientCert

 • Patientnytta
 • Resurseffektivitet
 • Patientmedverkan
 • Patientinformation
 • Lagar och rekommendationer
 • Patientsäkerhet
 • Patientbehov
 • Patientbemötande

Läs mer om vad de olika fokusområden innehåller här!

Så förbereder du dig inför certifieringsprocessen

Det är viktigt att du är noggrann med dina förberedelser för att processen ska gå så smidigt som möjligt och att din produkt uppnår kraven för att få PatientCert.

Läs igenom vad certifieringen kontrollerar för att se om din produkt uppfyller kraven.

Diskutera gärna internt om vem/vilka som ska arbeta med certifieringsprocessen.

Kontakta oss så att vi kan påbörja certifieringen!

Så mycket tid måste du lägga ned i processen

En certifiering tar tid och energi men lönar sig i form av ökad kvalité och försäljning. Man ska ha i åtanke att det mesta av arbetet gör våra certifieringskonsulter.

1.    Uppstartsfasen 4 h
2.    Utredning 13 h
3.    Test 4 h
4.    Avstämning och åtgärdsplan 13 h
5.    Slutlig rapport och certifiering 2 h

Minimum antal timmar du måste lägga ned:  36 timmar
Antal timmar varierar beroende på omfattningen av produkten/tjänsten.

Så här ser certfieringsprocessen ut

Certifieringsprocessen ser alltid likadan ut för alla digitala produkter, dock kan omfattningen av arbetet variera. En del av certifieringsprocessen sker digitalt på vår webbportal där du logga in till ditt egna konto. Där kan du arbeta i och följa processen.

Vad kostar en certifiering?

Certifieringen ska inte ses som en kostnad – den är en utvecklings-/investeringsmöjlighet som leder till ökad produktkvalité och ökad försäljning. Dessutom underlättar den införsäljningen då du redan har slutanvändaren som garant.

Kontakta oss för en exakt prisbild!

Intresseanmälan, ej bindande.

1 + 4 =