Certifiering av fysisk vårdprodukt

Därför ska din produkt ha PatientCert

PatientCert är en kvalitetsstämpel som betyder att din produkt:

  • håller en hög kvalité
  • ger verklig patient-/användarnytta
  • frigör resurser i hälso- och sjukvården
  • får konkurrensfördelar på marknaden
  • utvecklas tillsammans med användarna/patienterna
  • underlättar för upphandlare att bedöma din produkt

Certifieringsprocessen

Hela certifieringsprocessen registreras och följs på ditt konto i webbportalen.

Så förbereder du dig inför certifieringsprocessen

Det är viktigt att du är noggrann med dina förberedelser för att processen ska gå så smidigt som möjligt och att din produkt uppnår kraven för att få PatientCert.

Läs igenom vad certifieringen kontrollerar för att se om din lösning uppfyller de. Om den inte skulle göra det så vet du vilka områden som ni måste förbättra när det gäller produkten.

Diskutera internt vem / vilka som ska arbeta med certifieringsprocessen.

Hur lång tid tar en certifiering?

En certifiering tar tid och energi men lönar sig i form av ökad och trygg försäljning där kunderna blir nöjdare. Det är viktigt att man ser processen som en utvecklingsresa. Mycket av arbetet görs i den digitala webbplattformen. Detta gör det mycket lätt för dig att veta var i processen ni befinner sig. Vi guidar er!

Minimum antal timmar du måste lägga ned beror på vilken typ av fysisk produkt det är som ska certifieras och hur väl förberedda ni är men räkna med minst en veckas arbete.

Vad kostar en certifiering?

Certifieringen ska inte ses som en kostnad – den är en utvecklings-/investeringsmöjlighet som leder till ökad produktkvalité och ökad försäljning. Dessutom underlättar den införsäljningen av produkten då slutanvändarna står som garant vilket kan ge fördelar i bland annat upphandlingsprocesser.

Priser:

Företag med omsättning, upp till 19 mkr                      35.000

Företag med omsättning, mer 20 mkr                            50.000

Vid beställning betalar ni en avgift om 3.000 kronor som dras av från certifieringspriset. Resterande betalas efter genomförd certifiering.

 

Redo att påbörja certifieringen?