Certifiering av fysisk vårdprodukt

Därför ska din produkt ha PatientCert

PatientCert är en kvalitetsstämpel som betyder att din produkt:

 • håller en hög kvalité
 • ger verklig patient-/användarnytta
 • frigör resurser i hälso- och sjukvården
 • får konkurrensfördelar på marknaden
 • utvecklas tillsammans med användarna/patienterna
 • underlättar för upphandlare att bedöma din produkt

Fokusområden PatientCert

 

 • Patientnytta
 • Resurseffektivitet
 • Patientmedverkan
 • Patientinformation
 • Lagar och rekommendationer
 • Patientsäkerhet
 • Patientbehov
 • Patientbemötande

Läs mer om vad de olika fokusområden innehåller här!

 

Så förbereder du dig inför certifieringsprocessen

Det är viktigt att du är noggrann med dina förberedelser för att processen ska gå så smidigt som möjligt och att din produkt uppnår kraven för att få PatientCert.

Läs igenom vad certifieringen kontrollerar för att se om din digitala lösning uppfyller de. Om den inte skulle gör det så vet du vilka områden som du måste förbättra i produkten.

Diskutera internt vem /vilka som ska arbeta med certifieringsprocessen.

Kontakta oss!

 

Så mycket tid måste du lägga ned i processen

En certifiering tar tid och energi men lönar sig! Man ska ha i åtanke att det mesta arbete gör våra certifieringskonsulter.

 

1.    Uppstartsfasen 4 h
2.    Utredning 13 h
3.    Test 4 h
4.    Avstämning och åtgärdsplan 13 h
5.    Slutlig rapport och certifiering 2 h

Minimum antal timmar du måste lägga ned:                                                      36 timmar
Antal timmar varierar beroende på omfattningen av produkten/tjänsten.

Så här ser certifieringsprocessen ut

Certifieringsprocessen ser alltid likadan ut för alla fysiska produkter. En del av certifieringsprocessen sker digitalt.

Vad kostar en certifiering?

Certifieringen ska inte ses som en kostnad – den är en utvecklings-/investeringsmöjlighet som leder till ökad produktkvalité och ökad försäljning. Dessutom underlättar den införsäljningen av produktent då slutanvändarna står som garant vilket kan ge fördelar i bland annat upphandlingsprocesser.

Kontakta oss för exakt prisbild!

Intresseanmälan - certitifiering av fysisk produkt

14 + 15 =