Certifiering av vårdverksamhet

Hur vet man om ens vårdverksamhet arbetar på rätt sätt för att patientens behov? En sätt att kontrollera det är att certifiera verksamheten med PatientCert!

Om din vårdverksamhet har PatientCert intygar det att den:

  • håller en hög kvalité
  • möter patientbehoven
  • skapar verklig patientnytta
  • effektiviserar vårdflöden
  • frigör resurser
  • underlättar kommunikation med patienterna
  • utvecklas tillsammans med patienterna

Läs mer om vad de olika fokusområden innehåller här!

Så förbereder du dig inför certifieringsprocessen

Det är viktigt att du är noggrann med dina förberedelser för att processen ska gå så smidigt som möjligt och att verksamhet ska uppnå kraven för  PatientCert.

Läs igenom vad certifieringen kontrollerar för att se om din verksamhet uppfyller kraven. Om den inte gör det i dagsläget så vet du nu vilka områden som du måste förbättra i verksamheten.

Diskutera gärna internt vem/vilka som ska arbeta med certifieringsprocessen.

Kontakta oss!

Så mycket tid måste du lägga ned i processen

En certifiering tar tid och energi men lönar sig! Man ska ha i åtanke att det mesta av arbetet gör våra certifieringskonsulter som leder er genom processen.

1.    Uppstartsfasen 4 h
2.    Utredning 13 h
3.    Test 4 h
4.    Avstämning och åtgärdsplan 13 h
5.    Slutlig rapport och certifiering 2 h

Minimum antal timmar du måste lägga ned:                                                      36 timmar
Antal timmar varierar beroende på omfattningen av produkten/tjänsten.

Så här ser certifieringsprocessen ut

Certifieringsprocessen ser olika ut beroende på vilken typ av vårdverksamhet som ska certifieras. En del av certifieringsprocessen sker digitalt via ditt konto i webbportalen PatientCert.

Vad kostar en certifiering?

Certifieringen ska inte ses som en kostnad – den är en utvecklings- och förbättringsmöjlighet för din vårdverksamhet. Patienterna får en garanti för att verksamheten arbetar efter patienternas bästa och vårdledningen får ett kontrollverktyg på att vårdverksamheten fungerar effektivt.

Kontakta oss för exakt prisbild!

Ja, jag vill göra en icke-bindande intressanmälan för en certifiering av en vårdverksamhet

1 + 12 =