Vanliga frågor och svar

Vad är PatientCert?

PatientCert är ett erkännande från ett externt organ att ett företag eller organisation bedriver ett kontinuerligt arbete
för att utveckla och anpassa sina produkter, tjänster eller verksamhet för patienter.

Vilka typer av produkter kan certifieras?

Alla produkter förutom läkemedel kan certifieras. Nedan ser du några exempel på de produkter som kan certifieras.

Fysiska produkter som kan certifieras:

 • Ambulans- / sjukvårdstransport
 • Blodtrycksprodukter
 • Förbandsartiklar
 • Sjukvårdsinredning, t ex sängar, bord, madrasser
 • Måltidshjälpmedel
 • Hygienartiklar, t ex handskar.
 • Hjälpmedel. T ex rullstolar
 • Textilier
 • Pappersprodukter
 • Förpackningar
 • Mätinstrument, t ex febertermometer

Digitala produkter som kan certifieras:

 • Journalsystem
 • Egenvårdsapp
 • Mätapp

Vad kostar ett PatientCert?

Kostnaderna för en certifiering enligt PatientCert varierar beroende på organisationens storlek, typ och omfattning
av produkt/tjänst/verksamhet och hur mycket stöd ni vill ha i processen. Kostnaderna för PatientCert består av en fast avgift
baserat på omsättning eller typ av verksamhet. En årlig avgift tas ut för innehavaren av ett PatientCert.

Hur lång tid tar det att uppnå ett PatientCert?

Certifieringsprocessen tar minst en (1) månad till max sex (6 månader).

Vad kan vi använda PatientCert till?

Ni kan använda PatientCert i:

 • utvecklingsarbetet
 • marknadsföring
 • som intyg
 • i upphandlingsprocesser
 • m.m.

Kan jag påverka innehållet i certifieringen? Om ja, i så fall hur?

Innehållet i certifieringen utvecklas fortlöpande av ett Advisory Board. Vi välkomnar enskilda patienter, patientföreningar och anhöriga att anmäla sig till Advisory Board eller lämna in förslag till förbättringar.

Kan ett utfärdat certifikat dras tillbaka?

Ja, ett utfärdat certifikat kan dras tillbaka om:

 • Företaget som fått sin vårdtjänst eller produkt certifierad gått i konkurs eller upphört.
 • Kunden missbrukar PatientCert:s certifieringsmärke,
 • Kunden uppfyller inte den ekonomiska överenskommelsen i det avtal som ingåtts med PatientCert.
 • Kunden skadar eller utsätter Patienthuset eller PatientCert för vanrykte.
 • Om kunden på grund av väsentliga missförhållanden är föremål fö myndighetsingripande.

Vid indragning av certifikat krävs en ny certifieringsrevision för att återuppta certifieringen. Då faktureras nya certifieringsavgifter och de gamla betalas inte tillbaka.

Hur påverkas certifieringen av corona?

Under corona-pandemin så anpassas arbetet med certifieringen. Om smittan är omfattande går det att arbeta med hela processen digitalt.

Redo att påbörja certifiering?