Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill läsa mer om dina rättigheter så besök www.datainspektionen.se

Vilka personuppgifter som vi samlar in

Patient Benefit Sweden AB behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordningen GDPR.
Patient Benefit Sweden AB samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss eller som lämnas till oss från andra personer.

Vi kan behandla dina personuppgifter för att administrera och hantera t.ex.: ansökningar om certifieringsuppdrag, förfrågningar om våra tjänster, nyhetsbrev till kunder och andra som har anmält sig till vårt nyhetsbrev, produkter som du har visat: vi använder detta för att, till exempel, visa dig produkter som du nyligen har tittat på, platsinformation, IP-adress och webbläsartyp, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord.

Varför vi samlar in data

Vi använder denna information för syften, såsom att:

 • Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
 • Svara på dina frågor, inklusive klagomål
 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
 • Konfigurera ditt konto
 • Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
 • Förbättra vårt erbjudanden
 • Förbättra certifieringsprocessen
 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden
 • Bevaka ditt PatientCert och meddela dig när det är dags för återcertifiering

Vilka vi är

Certifieringsorgan för PatientCert och ägare av webbportalen och certifieringen PatientCert är Patient Benefit Sweden AB.

Org.nr. 559258-3164

Säte i Stockholms län

Vår webbplatsadress är: https://patientcert.com.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in ochanvänder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagrabeställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig.
Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och företag.

Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Begäran om registerutdrag skickas till info@patientcert.com

Hur vi skyddar din information

Vi tar alltid back-uper och har säkerhetsrutiner så att dina uppgifter inte ska läcka ut till obehöriga.

Vilka i vårt team som har tillgång till dina uppgifter

Personalen i vårt team har tillgång till informationen du ger oss. Till exempel har de tillgång till:

 • Beställningsinformation som t.ex. vad som köptes, när det köptes och var det ska skickas, samt
 • Kundinformation såsom ditt namn, e-postadress samt faktureringsinformation.

Vårt team har tillgång till denna information för att uppfylla beställningar, genomföra återbetalningaroch tillhandahålla support.

Vad vi delar med andra

Vi har strikta regler om hur och till vilka som vi delar upp kunduppgifter till.

 • Vår leverantör av it-tjänster har tillgång till webbportalen för att kunna underhålla, ge support samt ta back-up av webbportalen.
 • Vår leverantör av nyhetsbrev har tillgång till din e-postadresser.
 • Vår leverantör av betalningslösning, Stripe, har tillgång till nödvändiga uppgifter för att kunna genomföra transaktioner.

Betalningar

Vi tar emot den första betalningen, en mindre summa, genom Stripe. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till Stripe, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation. Resten av summan betalas mot faktura som Patient Benefit Sweden utfärdar. Vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och du har alltid rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter vi har registrerade på dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Patient Benefit Sweden AB och av dess leverantörer. Exempel på tjänsteleverantör är; IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). Vi lämnar inte ut personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det på grund av lagstiftning eller myndighetsbeslut. Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att få dem rättade av oss.

Rätt till radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under vissa omständigheter.
Vid en sådan begäran gör Patient Benefit Sweden AB en prövning om det finns skäl för att radera personuppgifterna.

Din kontaktinformation

Har du frågor om integritetspolicyn? Välkommen att kontakta oss på info@patientcert.com.