Introduktion produktcertifiering

Grattis till ditt bra beslut till att du vill utveckla och certifiera din digitala produkt med PatientCert!

PatientCert startades år 2018 som ett projekt för att undersöka om produkter som används av eller på patienter är utformade efter patienternas behov av lindring, bot av symptom eller underlättade vardagen. Resultatet av undersökningen visade att de flesta produkter inte mötte förväntningarna och behoven samt att företagen inte hade involverat användarna i utvecklingsarbetet.

År 2020 lanserades Sveriges nya och enda certifiering utformad av användarna – patienterna – PatientCert.

En produktcertifiering med PatientCert innebär att du skapar förtroende för produkten på marknaden. PatientCert visar för både användare, inköpare och vårdpersonal att din produkt utvecklas utifrån och tillsammans med användarna.