Kontaktpersoner

Du har tidigare fått en indikation på hur mycket tid från ert företags sida som krävs för att din produkt ska uppnå PatientCert.
Nu kommer vi till frågan om vem eller vilka som vill och har möjlighet att delta i certifieringsprocessen.

Våra rekommendationer är att personen / personerna som ska vara involverad ska:

  • ha kunskap om produkten