Tid och kostnader

Det är viktigt att du avsätter tid för att medverka i certifieringsprocessen. 

Tidsåtgången för dig varierar med hur omfattande information som du har att ge om din produkt.

Ett riktmärke brukar vara 36 timmar utspritt på mellan 1 - 6 månader.