Uppstartsmöte


Uppstartsmötet kan ske digitalt via Teams eller fysiskt. Syftet med mötet är att informera, planera och att komma igång med arbetet med att certifiera din digitala vårdprodukt enligt PatientCert.