Information till dig som är journalist

 

Här samlar vi information om oss och om PatientCert.
Saknar du något så kontakta oss!

Pressmeddelanden

14 april 2020 – Ny kvalitetscertifiering ska behovsanpassa vården

En ny kvalitetscertifiering, PatientCert, ska säkerställa att produkter, tjänster och vårdverksamheter är utvecklade tillsammans med patienter och med fokus på användarnas / patienternas behov.Inom hälso- och sjukvården i Sverige pågår just nu en stor förändringsprocess.Utmaningarna är många men några är: en åldrande befolkning, digitaliseringen samt bristen på både kompetensförsörjning och läkemedelsförsörjning.

Dessutom ställer invånarna högre krav på tillgänglighet och kvalité nu än för bara tio år sedan.

I denna förändring står en aktör i fokus – patienterna/användarna. Patienten skapar behoven, söker hjälp och vill snabbt återgå till vardagen eller få så hög livskvalité som möjligt.

Men möjligheterna för individen att få hjälp och själv bidra till att flödet fungerar är få idag.

Det är här som kvalitetscertifieringen kommer göra som störst nytta.Certifieringen kommer att genomföras av certifieringsorganet Patient Benefit Sweden AB.

Ökad effektivitet, kvalité och patientnytta

” - Behovet av ökad effektivitet, kvalité och patientnytta är stort inom hälso- och sjukvården och hos dess leverantörer. Genom PatientCert blir både patienterna tryggare genom att de får bättre vård, hälso- och sjukvården kan arbeta effektivt med förbättringsåtgärder och kvalitén på produkter ökar. Som patient idag ska man vara sin egen vårdkoordinator, känna till sina möjligheter och sedan orka ta tag i situationen. Vem orkar det som är sjuk?
Idag är det vården som styr patientens öde”, säger Maria Lindqvist, initiativtagare till PatientCert

Om PatientCert Kvalitetscertifiering av hälso- och sjukvård, life science och medicinteknik.
Certifieringsorgan: Patient Sweden Benefit AB
Läs mer om PatientCert här: http://www.patientcert.com

Kontaktuppgifter

Maria Lindqvist
Tel. 070-288 80 54
E-mail: info@patientcert.com