Om PatientCert

PatientCert är den första certifieringen som arbetats fram tillsammans med Sveriges användare
av vårdprodukter och vårdverksamheter –
patienterna!
 

Kontakta oss!