Om PatientCert

PatientCert är den första certifieringen som arbetats fram tillsammans med Sveriges användare
 av vårdprodukter och vårdverksamheter - patienterna!

 Vision

Att säkerställa att vårdtjänster, vårdprodukter och vårdmiljöer möter patienternas behov
 och leder tillförbättrad hälsoekonomi för hälso- och sjukvården.
Varumärket PatientCert ägs av företaget Patient Benefit Sweden AB.
Välkommen att kontakta oss!
 Patient Benefit Sweden AB

2 + 5 =