Certifiering av digital produkt

3,000kr

Artikelnr: 1003 Kategori:

Pris för certifiering av en digital produkt

För företag med en omsättning <10 mkr per år - 30.000 kronor
För företag med en omsättning >10 mkr per år - 50.000 kronor

Betalning sker med 3.000 kr exkl moms vid beställning och resten
betalas mot faktura med 30 dagars betalningstid.